Pořadatel

Vážení přátelé.

Pacient, u kterého byla diagnostikována rakovina prostaty, má řadu možností, jak zjistit maximum informací ohledně léčby, ať již od svého lékaře či ze specializovaných webů, které se této nemoci věnují. To ale nestačí. Nejde jen o to úspěšně zvládnout léčbu, jde také o to žít tak, aby se nemoc nevrátila. A to je naším cílem.

 

Vilím Šimánek

Předseda sdružení pacientů s onemocněním prostaty Prostak, o.p.s.

Pořadatel

Prostak, o.p.s. sdružení pacientů
s onemocněním rakoviny prostaty,

Urologická klinika VFN v Praze
a 1. LF UK a Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice Praha

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A REGISTRACE

Solen, s.r.o.

Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Mgr. Hana Kaprálová

mob. 777 557 411

kapralova@solen.cz